Oluf Hartmann

Søllerød 1879–1910 København

Kunstmaleren Oluf Hartmann blev uddannet på Kunstakademiet i København i årene 1896–1902. Dernæst gik han på Zahrtmanns skole fra 1902–05. Hartmann foretog en række studierejser til Holland, Italien Belgien og Paris i årene 1898–1909, hvor han bl.a. blev inspireret af den store mester Rembrandt. Han udstillede på Charlottenborgs forårsudstilling i 1905 og i 1907, Den Frie Udstilling i 1908 og 1909 og kunstnernes efterårsudstilling i 1909.

Hartmanns figurkompositioner var påvirket af den klassiske skoling med motiver som var hentet fra biblen og mytologien. Han skildrede endvidere symfonier af grønne landskaber og engpartier fra naturområdet Skejten omkring Fuglsang Herregård på Lolland, hvortil hans ældre søster Bodil de Neergaard (1867–1959) var gift. Hartmann syntes at søge hen mod noget oprindeligt i sine billeder og lyset og farven blev noget afgørende i hans motiver med himlen som en stadig mere markant figur. Oluf Hartmann fik en kort kunstnerisk karriere, da han døde i en alder af 30 år.

Fleur Wetterholm

 

Fra Fuglsangs have

Aus dem Fuglsanggarten

1908 | Olie på lærred, 49,5 x 45 cm | Foto: Ole Akhøj

Maleren Oluf Hartmann blev gennem sin ældre søster Bodil, gift de Neergaard, knyttet til herregården Fuglsang, på hvis jorde det nuværende Fuglsang Kunstmuseum ligger. Som 18-årig giftede søsteren sig i 1885 med den 30 år ældre godsejer Rolf Viggo de Neergaard. Hartmann skulle frem til sin tidlige død i 1910 tilbringe en del af sin tid på Fuglsang, hvor man ivrigt dyrkede et kultur- og friluftsliv, og hvorfra mange af Hartmanns motiver således stammer.

Jacob Helbo Jensen