Michael Ancher

Rutsker 1849–1927 Skagen

Michael Anchers lyst til at blive maler opstod da han opholdt sig på Kalø gods på Mols i 1865. Her traf han billedkunstnerne Theodor Philipsen (1840–1920) og Vilhem Groth (1842–1899), der malede landskaber på egnen. I 1871 fik han tegneundervisning i perspektiv på Chr. V. Nielsens tegneskole. Samme år blev han optaget på Kunstakademiet i København, som han dog aldrig fuldendte. Han debuterede på forårsudstillingen på Charlottenborg i 1874. Ancher rejste, samme år, til Skagen hvor han straks begyndte at skildre fiskernes liv og arbejde. I Skagen forelskede han sig i den 14 årige Anna Brøndum (1859–1935), som han senere blev gift med. Han fik sit gennembrud på Forårsudstillingen i 1880 med værket Vil han klare Pynten?, der blev købt af kongen. Det var malet i en realistisk maleform, der ubevidst pegede fremad mod det moderne gennembrud. I de følgende år begyndte andre danske malere at slå sig ned i Skagen, hvor de tilsammen dannede kredsen af det der senere skulle blive kendt som Skagensmalerne. Selvom Michael Ancher rejste til blandt andet Frankrig og Italien og udstillede på Verdensudstillingen i Paris i 1900 var det altid Skagen han vendte tilbage til.

Fleur Wetterholm

Anna Ancher i haven

Anna Ancher im Garten

Ca. 1900 | Olie på lærred, 35 x 28,5 cm | Foto: Ole Akhøj

Skagensmaleren Michael Ancher udførte livet igennem mange skitser i olie; han gjorde det, når han ville fastholde en særlig farve eller speciel belysning i lærredet. Tidligere havde skitsen været et stadie i processen mod det endelige maleri, men med impressionismen fik først malerne og derefter publikum øjnene op for de kvaliteter, skitsen besidder. Skitsen, der formidler kunstnerens spontane oplevelse af det sete, fik nu status som et selvstændigt kunstnerisk resultat.

Motivet med hustruen Anna Ancher (1859–1935) arbejdede Michael Ancher med fra begyndelsen af 1890’erne, hvor han fik optaget en række modelfotografier som støtte for hukommelsen.

Skagensmalerne anvendte ofte haven som omdrejningspunkt for gengivelser af deres privatliv. Den private have blev dermed en forlængelse af interiøret, og ofte ser man personer udenfor, der sysler med indendørs aktiviteter som læsning eller syning, eller som her er ved at plukke en buket til hjemmets pryd. Dyrkningen af haven og anvendelsen af blomster som et dekorativt element var et aspekt i måden, hvorpå man kunne iscenesætte sig selv også i forhold til boligindretningen. Ægteparret Ancher lagde således store kræfter i at indrette deres hjem smagfuldt – et hjem, de igen og igen forevigede i deres malerier eller i samtidige fotografier. Michael og Anna Anchers Hus er bevaret og offentlig tilgængeligt som del af Skagens Kunstmuseer.

Jacob Helbo Jensen