L. A. Ring

Ring 1854–1933 Roskilde

Laurits Andersen blev født på landet, hvilket han aldrig glemte. Således tog han ikke alene navn efter fødebyen Ring der ligger på Sydsjælland, han tog også landbefolkningens vilkår på sig som sin skæbne. Ring distancerede sig aldrig fra sin ydmyge oprindelse, men gjorde den tværtimod til et altdominerende tema i sin kunst. Som barn viste Ring ingen anlæg for kunsten, og fra familiens side var der heller ingen ambitioner i den retning, og først senere skulle længslen efter kunsten spire i tømrersønnen. Efter konfirmationen i 1869 kom Ring i lære som håndværkmaler, indtil han i 1874 startede på Kunstakademiet i København. Her blev han undervist af portræt- og folkelivsmaleren Frederik Vermehren (1823–1910) og historiemaleren Niels Simonsen (1807–1885), men deres strengt akademiske undervisning levede ikke op til Rings forventninger, og efter tre år forlod han akademiet. Ring debuterede på Kunstakademiets årlige udstilling Charlottenborg-udstillingen i 1882. De følgende år kæmpede Ring med at styrke sine tekniske færdigheder inden gennembruddet i 1884. Ring dyrkede i sit maleri den sociale indignation, men han blev aldrig propagandist, det var gennem registreringens præcision, at han kunne skildre specielt landbobefolkningens svære kår. I enkelte værker træder symbolismen frem, og inspireret af François Millet (1814–1875) skildrer han bønder der sår og høster. Ring hører desuden til en af de betydeligste danske landskabsmalere, med traditioner der går tilbage til Guldalderen.

Jacob Helbo Jensen

Diset vinterdag i Vinderød

Diesiger Wintertag in Vinderød

1901 | Olie på lærred, 77 x 118,5 cm | Foto: Ole Akhøj

Fra 1888 og frem blev landskabsmaleriet den foretrukne genre for maleren L. A. Ring. Landsbyen Vinderød ved bredden af Arresø lå lige i nærheden af Rings villa i udkanten af Frederiksværk, og det er herfra Ring har malet sit motiv.

Ring malede med stort socialt engagement, og landsbyen med dens beboere var et tilbagevendende motiv. Han forskønnede ikke virkeligheden, og hans skildringer af livet på landet ligger langt fra tidligere tiders nationalromantiske folkelivsbilleder. For Ring var der også personligt indhold, idet han langt hen ad vejen opfattede og brugte landskabsmaleriet som en projektionsskærm for egne stemninger og følelser af melankoli.

Maleriets format er relativt stort og kan være tænkt symbolsk. Den gamle mand støtter sig til stokken og bliver passeret af en dreng, som med større fart er på vej op ad bakken. Ung og gammel, liv og død. Landskabet er blevet til en allegori på menneskelivets cykliske bevægelse.

Jacob Helbo Jensen

Arbejdere ved en vandledning ved Søndersø

Arbeiter bei einer Wasserleitung bei Søndersø

1891 | Olie på lærred, 155 x 185 cm | Foto: Ole Akhøj

Fra 1885 og frem til 1910 arbejdede L. A. Ring med en række af monumentale arbejderskildringer uden at forfalde til sentimentalitet. Ring var, i modsætning til mange samtidige, ikke interesseret i at vække medlidenhed eller med små sentimentale anekdoter sikre publikums sympati med samfundets svage. Trods fattigdom og dårlige levevilkår bevarede de deres værdighed og respekt for det arbejde, de udførte. De optræder med en alvor, der er med til at gøre deres hverdags beskæftigelse til en betydningsfuld handling. Her er ingen effektfuld beskuerinddragende gestik eller mimik, snarere tværtimod: Ingen synes at ænse beskueren. Stoltheden ved håndens arbejde er en væsentlig del af indholdet i Rings motiver med arbejdere.

Jacob Helbo Jensen