Hermann Linde

Lübeck 1863–1923 Arlesheim

Hermann Linde stammede ligesom sin yngre broder, Heinrich Eduard Walther, fra en kunstnerfamilie i Lübeck. Faderen, Hermann, var en af Hansestadens tidlige vigtige fotografer, morfaderen, Christian Peter Wilhelm Stolle, var maler. Hos denne modtog Hermann Linde sin første tegneundervisning, hvorefter han besøgte akademierne i Dresden og Weimar. Studierejser førte ham i 1890 til Sicilien, Egypten og Tunesien og i 1892–95 til Indien. Efter at være vendt tilbage til Europa levede Hermann Linde i Paris 1896–98 og derefter i kunstnerkolonien Dachau i nærheden af München. Begejstret af Rudolf Steiners lære sluttede han sig i 1910 til antroposofien og fik til opgave at udsmykke det første Goetheanum. Hermann Linde er især kendt for sine skildringer af Orienten og af Lübeck. Han døde i 1923 i Arlesheim i nærheden af Basel i Schweiz.

Alexander Bastek

Lübecker Stadtgarten

Lübecker Stadtgarten

1891 | Olie på lærred, 67,8 x 47,5 cm

Hermann Linde nedstammer fra en familie, der har betydet meget for Lübecks kunst og kultur: Faderen Hermann og onklen Carl Gustav var fotografer, broderen Heinrich Eduard var ligeledes maler (jf. kat. 14, 30, 32, 48 og 64) og broderen Max var en betydelig kunstsamler og Edvard Munchs mæcen. Hans morfader, maleren Christian Peter Wilhelm Stolle, gav ham den første tegneundervisning, inden Hermann Linde studerede kunst i Dresden og Weimar.

Maleriet ”Lübecker Stadtgarten” viser haven og bagsiden af hans fødehjem i Johannisstrasse, i dag Dr. Julius-Leber-Strasse 64. Her drev faderen sit fotoatelier indtil maleriets tilblivelses år. Linde malede det i 1891, da han mellem sine rejser til Sicilien, Egypten og Tunesien (1890) og sit ophold i Indien (1892–1895) var vendt tilbage til sin fødeby. Følgelig viser han det hjemlige miljø i idyllisk afsondrethed. Typisk for Lübecks indre by strækker den smalle grund sig langt i dybden, hvor man finder en overraskende stor have. Yppige blomsterbede, velplejede græsplæner og et springvand står i kontrast til husrækkens gamle og skæve gavle og tage. Hunden i forgrunden og pigen til højre, der fodrer duer, giver scenen et næsten fortællende præg.

Alexander Bastek

Kleine Petersgrube

Kleine Petersgrube

1891 | Olie på lærred, 70,7 x 48,7 cm

Ligesom sin broder Heinrich Eduard vendte også Hermann Linde igen og igen tilbage til Lübeck for malerisk at skildre sin fødeby. I modsætning til sin broder (jf. kat. 14) dukker menneskene i Hermann Lindes byprospekter dog mest op som staffage. Han helliger sig også i dette maleri helt og holdent bybilledet. Han har placeret sit staffeli ved Obertrave, lige over for Kleine Petersgrube. Til venstre ses gæstgivergården ”Stadt Kiel”, foran hvilken der holder to køretøjer. Blikket snor sig i mellemgrunden gennem Kleine Petersgrube, hvorover Petri kirkes tårn hæver sig. Linde har bevidst valgt højformatet for at kunne iscenesætte gydens og kirketårnets opadstræben. Linde malede et motiv, som – ikke mindst hans fars og hans onkels – fotografier allerede i nogle år havde gengivet bedre. Derfor gjaldt det for maleren ikke så meget om en eksakt gengivelse af huse og gader som om at indfange atmosfæren og stemningen. Den blå himmel og de hvide skyer, lysspillet i gaden og skyggerne – alt dette har Linde fastholdt i et moderne, flot maleri og dermed skabt en helt ufotografisk impression.

Alexander Bastek