Christian Rohlfs

Groß Niendorf 1849–1938 Hagen

Christian Rohlfs blev født i Niendorf og voksede op i Fredesdorf, begge steder ikke langt fra Lübeck. Allerede som barn viste han talent for at tegne og kom derfor til den storhertugelige kunstskole i Weimar. Her virkede han fra 1884 som fri kunstner og orienterede sig mere og mere mod impressionismen. På invitation fra Karl Ernst Osthaus tiltrådte han i 1901 en lærerstilling ved Folkwangschule i Hagen. I sin malestil vendte han sig fra ca. 1910 mod ekspressionismen og arbejdede senere sammen med bl.a. Emil Nolde. Han malede hovedsagelig landskaber og byprospekter, men også stillebener. Under nationalsocialismen blev hans værker erklæret ”entartede”, og han fik i 1938 maleforbud. Kort efter døde han i Hagen.

Alexander Bastek

Waldinneres

Inde i skoven

1895 | Olie på pap, 24,6 x 32,3 cm

Christian Rohlfs besøgte malerskolen i Weimar, der blev et yndet uddannelsested for mange slesvig-holstenske kunstnere. Rohlfs oeuvre udviser helt forskellige stilretninger. I weimarårene fulgte han det maleri af enkle naturscener, som blev praktiseret på malerskolen. Det foreliggende lille maleri viser den forandring i retning af det moderne, som foregik omkring 1890. Kunsthistorikeren Emil Heilbut (1861–1921) havde i Weimar holdt forelæsning om impressionismen og i den forbindelse præsenteret originalmalerier af Claude Monet. Omgående lysnede mange studerende deres palet og begyndte at fastholde naturen med løsere penselstrøg. Også Rohlfs malede skovmotivet i typisk impressionistisk maner: De stærkt beskårede træer tydeliggør det udsnit- og øjebliksagtige, lyse farveaccenter gengiver lysaccenterne, og blå, gule og grønne toner afbilder en sådan skovscenes farvespil.

Rohlfs blev varigt protegeret af Max Linde, Munchs mæcen, og billedet stammer fra hans samling.

Alexander Bastek