10.000 år på tværs – Hvad betyder grænser?

– Fælles Kulturarv – grundliggende narrativer, fælles historier

 

En række danske og-tyske kulturarvsaktører vil sætte udvalgte grundliggende fortællinger i spil i mødet med regionens borgere både digitalt og analogt. Derfor søges midler til et pilotprojekt til produktion af fem 3-4 minutters to-sprogede film som dialogværktøj til supplering af museernes formidlingsportefølje. KursKultur 2.0 Netværks- og Kulturpulje har støttet udarbejdelserne af filmene. I juli 2021 er der udarbejdet 3 pilotfilm, der skal tilpasses i løbet af sommeren og efteråret 2021.

 

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

 

 

Stenalder

Fælles kulturarv i stenalderen i den vestlige Østersø, den gang der ikke var den form for grænser, vi kender i dag I Oldtiden blev vores forfædres verden forandret.. Fra omkring 4000 f.v.t. begynder man at finde de første håndgribelige spor: korndyrkning og husdyrhold. Med det fulgte en ny samfundsorden, nye teknologier, et nyt sprog. En ny kultur. Jægerstenalderen var forbi, bondestenalderen var begyndt.

Middelalder

Fælles kulturarv i middelalderen i den vestlige Østersø, da der blev trukket grænser i kystlandskabet. For 1000 år siden krydsede skibe frem og tilbage over Østersøen med fiskere, købmænd, missionærer og krigere om bord. Den vestlige Østersø var politisk grænseområde mellem hedninge og kristne og  mellem slaver, daner og saksere.

Knud Lavard

Sct. Bendts og Knud Lavard. Mordet på Knud i Haraldsted Skov og Valdemar den Stores kampagne for at sin far helgenkåret.  Knud Lavard med helgenkult i Ringsted kirke. Knud Lavard havde en 3-dobbeltrolle som dansk grænsejarl, saksisk vasal og slavisk (vendisk) knees over Vagrien – inkl. Oldenburg, hvor den tidligste slaviske kirke fra 900-årene er udgravet.