Projektets mål

 1. Understøtte udveksling mellem museerne på tværs af landegrænser
 2.  Etablering af et grænseoverskridende netværk af museer og forskningsinstitutioner
 3.  Afvejning af forskellige fælles grænseoverskridende aktiviteters og projekters potentialer
 4.  Udarbejdelse af koncept og forretningsmodel for det dansk-tyske museumsforbund
 5.  Samarbejde mellem museumsforbund og videregående uddannelsesinstitutioner/universiteter med det mål at etablere
  et Akademisk Råd
 6.  Inddrage museernes venneforeninger og frivillige medarbejdere i forberedelsen af museumsforbundets etablering

 

Work packages

 1. Arbejdsstrukturer
  1. Projektledelse og sekretariat
  2. Udpegning af projektkoordinatorer
  3. Etablering af styregruppe
 2. Styregruppemøder
  1. Kvartalsmøder
 3. Forberedelse af etableringen af det dansk-tyske museumsforbund
  1. Opbygning af et netværk af museer og forskningsinstitutioner
   • Informations- og kontaktdatabase
   • Hjemmeside www.musbelt.net
   • Etablering af kontakter til kommende medlemmer
   • Fremstilling og distribution af informationsmateriale
   • Præsentation af projektet for andre kultur- og uddannelsesaktører
  2. Forberedelse af etableringen
   • Forventningsafklaring mellem projektpartnere og samarbejdspartnere med hensyn til målsætninger, opgaver og strukturer for forbundet
   • Inddragelse af museernes vennekredse i forberedelserne
   • Udarbejdelse af udviklingskoncept og virksomhedsmodel for museumsforbundet
   • Offentliggørelse af konceptet og virksomhedsmodellen
   • Forberedelse af projektansøgninger med henblik på videreudvikling af museumsforbundet
 4. Samarbejde mellem museer og universiteter
  1. Styregruppe og samarbejdspartnere skal afklare sammensætningen af museumsforbundets Akademiske Råd
  2. Etableringen af kontakter til mulige medlemmer af rådet
  3. Workshops til udarbejdelse af idéskitse til grænseoverskridende netværkssamarbejde
  4. Identifikation af grupper inden for de tilknyttede museer og forskningsinstitutioner, som vil samarbejde på tværs af grænser
  5. Identifikation af yderligere fællesprojekter indenfor INTERREG VA