Peder Severin Krøyer

Stavanger 1851–1909 Skagen

Peder Severin Krøyer var født i Stavanger, men voksede op i København hos zoologen Henrik Nikolaj Krøyer, der var gift med moderens søster. Allerede fra 1860 fik han male- og tegneundervisning, først på Teknisk Institut, der var ledet af Frederik Ferdinand Helsted, og fra 1864 til 1870 på Kunstakademiet. I 1871 udstillede han første gang på Charlottenborg. En studierejse til Tyskland i 1875 førte ham bl.a. til Berlin, Dresden og München. I perioden 1877–1881 foretog han rejser til Holland, Belgien, Frankrig Spanien og Italien. I sommeren 1882 besøgte han Skagen første gang og vendte derefter tilbage hver sommer. I 1889 giftede han sig med Marie Triepcke, der stammede fra Tyskland, og som fra da af ledsagede ham til Skagen. Ud over portrætterne er det især det impressionistiske friluftsmaleri, der karakteriserer Krøyers maleriske værk. Motiverne fra Skagen strækker sig fra badende børn over arbejdende fiskere til portrætter af hans hustru og af kunstnervenner. Psykisk sygdom krævede flere klinikophold. Krøyer døde i 1909 i Skagen.

Alexander Bastek