Otto Diderich Ottesen

Broager 1816–1892 Frederiksberg

Ottesen var en af de mest kendte og fremmeste blomstermalere der var virksomme omkring midten af 1800-tallet. Han stammede fra Broager i Sønderjylland. Som 18-årig kom han i malerlære, og startede samtidig på Kunstakademiet i København. Han blev udlært malersvend, men blev aldrig uddannet fra Kunstakademiet. I stedet fik han råd og vejledning af landskabsmaler J. P. Møller(1783–1854), samtidig med han uddannede sig selv til blomstermaler ved at kopiere ældre blomstermalerier. Han debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1842, hvor hans malerier straks vakte interesse, og blev erhvervet af offentlige samlinger såvel som af private købere. Således købte Bertel Thorvaldsen samme år et af Ottesens malerier til sin samling af samtidskunst, mens det Kongelige Billedgalleri på Christiansborg slot i perioden 1844–1869 købte hele syv af Ottesens værker. I løbet af sin lange karriere nåede han at udstille hele 52 gange på Charlottenborg med ikke mindre end 209 malerier. Han blev også anerkendt for sine billeder og vandt Den Neuhausenske Præmie tre gange. I samtiden var han en kendt og respekteret skikkelse og havde mange, overvejende kvindelige, elever.

Jacob Helbo Jensen