Michael Ancher

Rutsker 1849–1927 Skagen

Michael Anchers lyst til at blive maler opstod da han opholdt sig på Kalø gods på Mols i 1865. Her traf han billedkunstnerne Theodor Philipsen (1840–1920) og Vilhem Groth (1842–1899), der malede landskaber på egnen. I 1871 fik han tegneundervisning i perspektiv på Chr. V. Nielsens tegneskole. Samme år blev han optaget på Kunstakademiet i København, som han dog aldrig fuldendte. Han debuterede på forårsudstillingen på Charlottenborg i 1874. Ancher rejste, samme år, til Skagen hvor han straks begyndte at skildre fiskernes liv og arbejde. I Skagen forelskede han sig i den 14 årige Anna Brøndum (1859–1935), som han senere blev gift med. Han fik sit gennembrud på Forårsudstillingen i 1880 med værket Vil han klare Pynten?, der blev købt af kongen. Det var malet i en realistisk maleform, der ubevidst pegede fremad mod det moderne gennembrud. I de følgende år begyndte andre danske malere at slå sig ned i Skagen, hvor de tilsammen dannede kredsen af det der senere skulle blive kendt som Skagensmalerne. Selvom Michael Ancher rejste til blandt andet Frankrig og Italien og udstillede på Verdensudstillingen i Paris i 1900 var det altid Skagen han vendte tilbage til.

Fleur Wetterholm