Max Pechstein

Zwickau 1881–1955 Berlin

Maleren og grafikeren Max Pechstein, der blev født i Zwickau i 1881, var en af de vigtigste repræsentanter for den tyske ekspressionisme. Efter først at have stået i lære som dekorationsmaler studerede han ved kunstakademiet i Dresden. Han lærte Ernst Ludwig Kirchner og Erich Heckel at kende og sluttede sig i 1906 til kunstnersammenslutningen die Brücke. Efter studierejser til Italien og Paris slog Pechstein sig i 1908 ned i Berlin og blev medlem af Berliner Secessionen. To år senere var han med til at grundlægge die Neue Secession. Motiverne til sine landskabs- og figurbilleder fandt han i Stillehavet, hvortil han rejste i 1912/13, men i 1920erne også ved Østersøen (i Bagpommern og ved die Kurische Nehrung). Pechstein døde i 1955 i Berlin.

Alexander Bastek