Kristian Zahrtmann

Rønne 1843–1917 Frederiksberg

Kristian Zahrtmann har en betydelig plads i den danske kunsthistorie. Det er der flere grunde til. Den ene grund er at han i en årrække (1885–1908), gennem en kunstpædagogisk indsats, var den drivende lærerkraft og leder på Kunstnernes Studieskole. Derigennem fik Zahrtmann betydning for de kunstneriske strømninger der satte dagsordenen i begyndelsen af 1900-tallet. Kunstnerkredsen fynboerne og de tidlige modernister var alle rundet af Zahrtmann og hans kunstsyn. Den anden grund til at Zahrtmann har så vigtig en plads er hans kunstneriske virke. Helt fremtrædende i Zahrtmanns værk stod hans store serie med motiver fra kongedatteren Leonora Christinas (1621–1698) livshistorie, sådan som den bl.a. blev skildret i hendes erindringsbog Jammers minde, publiceret i 1869. Han fik sin uddannelse på kunstakademiet 1864–68 under bl.a. W. Marstrand (1810–73) og F. Vermeheren (1823–1910). Især Italien fik betydning for Zahrtmann, og han fremhævede den antikke kulturs hjemlande på bekostning af Paris. I årene 1890–1911 vendte han, hver sommer, tilbage til Cività d’Antino hvor han på skift tog sine elever med, og lokkede det bedste frem i dem.

Fleur Wetterholm