Harald Slott-Møller

København 1864–1937 København

Efter at have tilbragt sin studietid på Københavns Kunstakademi fra 1881–83 skifter Slott-Møller til Kunstnernes Studieskole under P.S. Krøyers (1851–1909) ledelse hvor han blev skolet i naturalismen. Sammen med blandt andre Johan Rhode (1856–1935) og sin hustru Agnes Slott-Møller(1862–1937), som ligeledes var billedkunstner, blev han central i sin medvirken til dannelsen af kunstnersammenslutningen Den Frie i 1891.

Parret Slott-Møller tog på talrige rejser til bl.a. Italien og England, hvor de især blev optagede af italiensk middelalderkunst og de engelske prærafaelitter, som blev rettesnor for fremstillinger af motiver fra danske folkeviser og dansk middelalderhistorie. Prærafaelitternes kunstsyn omkring æstetik, ideologi og moral som uadskillelige størrelser prægede også parrets tilgang til kunsten.

Selvom Slott-Møller var en del af det gode kulturradikale selskab i starten af kunstnerkarrieren, og således var personlig ven med Georg Brandes (1842–1927), opnåede han i sin kompromisløse stræben mod en ideel og intellektuel kunst at bringe sig i opposition til sine kunstnerkollegaer. Det er også selvsamme intellektuelle tilgang til kunsten der har fået eftertiden til at interessere sig for Slott-Møllers kunst.

Fleur Wetterholm