Hans Olde

Süderau 1855–1917 Kassel

Johannes Wilhelm (fra 1880 forkortet ”Hans”) Olde blev født i 1855 i Süderau i Holsten som søn af landmand Joachim Wilhelm og hustru Auguste. Efter faderens ønske gennemgik han først en treårig landbrugsuddannnelse, men i 1879 gik han i gang med en kunstuddanelse ved akademiet i München. I 1886 rejste han til Paris, hvor han studerede i nogle måneder ved Académie Julian og opdagede det moderne friluftsmaleri. Efter yderligere pariserophold blev han en af de første tyske impressionistiske malere. I 1892 var han med til at grundlægge Secessionen i München, men slog sig derefter ned på faderens gods Seekamp i nærheden af Kiel. På yderligere rejser til Frankrig kom Hans Olde også i kontakt med neoimpressionismen. I 1902 blev han professor ved Weimarer Kunstschule. I 1911 skiftede han til kunstakademiet i Kassel. Begge steder tog han initiativ til en reformering og modernisering undervisningen. Han dø- de i 1917 i Kassel.

Alexander Bastek