Gotthardt Kuehl

Lübeck 1850–1915 Dresden

Johannes Gotthardt Kühl blev født i Lübeck i 1850, hvor faderen, Simon Heinrich Kühl, var organist og kirketjener ved St.-Lorenz-Kirche og lærer ved den tilknyttede skole. Først gik Kuehl på handelsskolen i Lübeck, derefter skulle han være lærer – men hans interesse gjaldt maleriet. I 1866 besøgte han sin søster Wilhelmine Dorothea i Dresden, og i april 1867 indledte han sit kunststudium ved Dresdner Akademie. I 1870 flyttede han til München, hvor han studerede under Wilhelm Dietz og kom i kontakt med Leibl-kredsen. I 1879 drog han til Paris og i 1882 videre til Holland. Det gamle nederlandske og det moderne franske friluftsmaleri blev de vigtigste orienteringspunkter i hans kunst. I 1889 vendte han tilbage til München, hvor han i 1892 var med til at grundlægge Secessionen. I 1895 blev han lærer ved Dresdner Akademie. Gang på gang vendte Kuehl tilbage til sin fødeby Lübeck, hvor han malede figurscener i kirker og i de typiske lübecker-dieler. Kuehl modtog talrige udmærkelser både i Frankrig og Tyskland og regnedes i sin levetid blandt de mest succesrige og internationalt kendte tyske kunstnere. Kuehl døde i Dresden i 1915.

Alexander Bastek