Anna Ancher

Skagen 1859–1935 Skagen

Født i Skagen i et miljø, hvor mange af tidens kunstnere færdedes, blev Anna Brøndum allerede som barn animeret til at udvikle sig i en kunstnerisk retning. Fra 1875 og frem til 1879 modtog hun undervisning på Vilhelm Kyhns tegne- og maleskole i København. Den kunstneriske anerkendelse opnåede hun hurtigt efter sin debut på Charlottenborgs juleudstilling i 1880. Samme år giftede hun sig med billedkunstneren Michael Ancher, som hun havde mødt i Skagen i 1877. Parret bosatte sig i Skagen, men de tog på flere udlandsophold sammen.

I 1885 gik turen til Holland, Belgien og Paris, hvor Anna oplevede både Salonen og de franske impressionister. I 1888 gik rejsen igen til Paris, hvor hun året efter udstillede fire værker på Verdensudstillingen. Op gennem 1890’erne modtog Anna flere anerkendelser i form af medaljer fra Kunstakademiet og flere invitationer til at udstille nationalt og internationalt.

Hendes virke og motivvalg vedblev at være koncentreret omkring Skagen. Anna Ancher er ofte blevet betegnet som impressionist, men hos hende var lyset især et motiv, og dermed et meget mere materielt fænomen end det var hos impressionisterne. Anna Ancher døde i 1935 og blev begravet i Skagen.

Fleur Wetterholm