Susette Holten: Opstilling med roser

Stillleben mit Rosen

1928 | Olie på papir og pap, 48,6 x 31,2 cm | Foto: Ole Akhøj

Susette Holten var datter af guldaldermaler og, professor ved kunstakademiet i København P.C. Skovgaard (1817–1875), og hendes brødre var malerne Joakim (1856–1933) og Niels Skovgaard (1858–1938) – hun kom altså ud af en i Danmark etableret kunstnerisk familie. Susette Holten har været sig sin kunstneriske arv bevidst og således er værket her signeret med den omstændelige signatur: SCHfS ”Susette Cathrine Holten født Skovgaard”. Suffikset ”født Skovgaard” fastholdt hun livet igennem som en opretholdelse af den tilknytning og identifikationen med den kunstnerslægt, hun var født ind i.

Malerier af blomster var især udbredt blandt periodens kvindelige kunstnere, idet man mente at der var tale om et acceptabelt og umiddelbart ukontroversielt motiv, der kunne understrege det kønne og det feminine – og dog. Således blev nogle af Lovis Corinths (1858–1925) blomsterbilleder i 1930’erne erklæret entartet af nazisterne, der var dog ikke tale om at motivet var kontroversielt men selve måden de var blevet malet på.

Jacob Helbo Jensen