1905 | Olie på lærred, 58,2 x 56,2 cm

Sammen med Max Liebermann og Max Slevogt regnes Lovis Corinth blandt de tre største tyske impressionister. Han studerede først ved kunstakademiet i Königsberg og derefter i München, hvor han tilsluttede sig Sezesssionen, ligesom han senere gjorde i Berlin. Her åbnede han i 1901 en malerskole, og i 1903 giftede han sig med sin første elev, den over tyve år yngre Charlotte Berend. Hun blev hans vigtigste model. Hun optræder også i maleriet ”Sommer”. Billedet opstod under parrets sommerophold i Braunlage i Harzen. Charlotte bærer en rosensmykket hat, overkroppen er omkring arme og bryst indhyllet i et fint stof, og billedet fremtræder næsten som en nøgenstudie. Hun ser direkte på betragteren. Blikket og overkroppens nøgenhed får portrættet til at fremstå meget intimt, hvorimod den rigt udsmykkede hat virker repræsentativ. Kombinationen af den slags modsætninger kendetegner Corinths kunst. Forbilledet synes i lige så høj grad at være det gamle nederlandske portræt, for eksempel af Frans Hals, som det moderne franske maleri. Corinth valgte kraftfulde farver, som han anbragte pastost på lærredet med tydelige penselstrøg. Maleriet er på den ene side et meget personligt portræt af hans kone. I kraft af titlen ”Sommer” bliver det dog en klassisk allegori.

Alexander Bastek