L. A. Ring: Diset vinterdag i Vinderød

Diesiger Wintertag in Vinderød

1901 | Olie på lærred, 77 x 118,5 cm | Foto: Ole Akhøj

Fra 1888 og frem blev landskabsmaleriet den foretrukne genre for maleren L. A. Ring. Landsbyen Vinderød ved bredden af Arresø lå lige i nærheden af Rings villa i udkanten af Frederiksværk, og det er herfra Ring har malet sit motiv.

Ring malede med stort socialt engagement, og landsbyen med dens beboere var et tilbagevendende motiv. Han forskønnede ikke virkeligheden, og hans skildringer af livet på landet ligger langt fra tidligere tiders nationalromantiske folkelivsbilleder. For Ring var der også personligt indhold, idet han langt hen ad vejen opfattede og brugte landskabsmaleriet som en projektionsskærm for egne stemninger og følelser af melankoli.

Maleriets format er relativt stort og kan være tænkt symbolsk. Den gamle mand støtter sig til stokken og bliver passeret af en dreng, som med større fart er på vej op ad bakken. Ung og gammel, liv og død. Landskabet er blevet til en allegori på menneskelivets cykliske bevægelse.

Jacob Helbo Jensen