L. A. Ring: Arbejdere ved en vandledning ved Søndersø

Arbeiter bei einer Wasserleitung bei Søndersø

1891 | Olie på lærred, 155 x 185 cm | Foto: Ole Akhøj

Fra 1885 og frem til 1910 arbejdede L. A. Ring med en række af monumentale arbejderskildringer uden at forfalde til sentimentalitet. Ring var, i modsætning til mange samtidige, ikke interesseret i at vække medlidenhed eller med små sentimentale anekdoter sikre publikums sympati med samfundets svage. Trods fattigdom og dårlige levevilkår bevarede de deres værdighed og respekt for det arbejde, de udførte. De optræder med en alvor, der er med til at gøre deres hverdags beskæftigelse til en betydningsfuld handling. Her er ingen effektfuld beskuerinddragende gestik eller mimik, snarere tværtimod: Ingen synes at ænse beskueren. Stoltheden ved håndens arbejde er en væsentlig del af indholdet i Rings motiver med arbejdere.

Jacob Helbo Jensen