Jais Nielsen: Selvportræt

Selbstportrait

1916-1917 |Olie på lærred, 151,5 x 85,5 cm | Foto: Ole Akhøj

Årene 1911–1913 tilbragte Jais Nielsen i Paris. Opholdet i dette fransk-internationale miljø fik stor betydning for den unge kunstner, der fandt vældig inspiration i tidens kubistiske strømninger. Efter hjemkomsten til Danmark skulle Nielsen blive et af de fremtrædende navne i kampen om den ”moderne” kunst, der netop i disse år udkæmpedes på Kunstnernes Efterårsudstilling.

Et af de billeder, som Jais Nielsen udstillede, var Selvportræt (1916–1917). Her er de kubistiske elementer tydelige: Han har således udført en nærmest kalejdoskopisk komposition, der fragmenterer virkeligheden i en række afgrænsede selvstændige elementer vekslende mellem rumlige åbninger og mere lukkede flader, hvor vertikale linjer opbryder og forskyder motivet. Man skal således kigge en ekstra gang for at overskue billedet.

Netop denne enkle og forvrængede virkelighed førte til, at den kunstinteresserede læge Carl Julius Salomonsen (1874–1925) i 1919 udgav en pjece under titlen: Smitsomme sindslidelser før og nu med henblik på de nyeste Kunstretninger. Han diagnosticerede de unge kunstnere med en smitsom sindslidelse, hvis markante symptom var en forvrængning og forvanskning af den synlige virkelighed, og dermed også af deres sind.

Jacob Helbo Jensen