Jais Nielsen: Afgang!

Abfahrt!

1918 | Olie på lærred, 120 x 101 cm | Foto: Ole Akhøj

Maleriet Afgang! er et ikon, ikke bare i Fuglsang Kunstmuseums samlinger, men i hele den tidlige danske modernisme fra 1900-tallets første årtier. Ikke mange kunstværker i Danmark formår på så enestående vis at omsætte den moderne storbys hektiske stemningtil et visuelt udtryk.

Også i dette billede er tiden en vigtig dimension: det fornemmer man i simultangengivelserne, de modsatrettede dynamiske diagonaler – toget, der bevæger sig indad i billedet, den grønne mand og de røde huse, der bevæger sig udad i billedet. Motivets fokus på tid, stress, fart og bevægelse peger i retning af en meget bogstavelig opfattelse af futurismen, som hyldede bevægelsen samt fremhævede banegården og dens storbyskønhed. Det er moderne tider, og man må have fart på, hvis man skal følge med. Motivet er også præget af den kubisme, som Nielsen oplevede i Paris. Banegårdens rum og inventar er gengivet i et facetteret opbrud uden et sammenhængende rum; måske set som i et forbipasserende tog.

Jacob Helbo Jensen