Hermann Linde: Lübecker Stadtgarten

Lübecker Stadtgarten

1891 | Olie på lærred, 67,8 x 47,5 cm

Hermann Linde nedstammer fra en familie, der har betydet meget for Lübecks kunst og kultur: Faderen Hermann og onklen Carl Gustav var fotografer, broderen Heinrich Eduard var ligeledes maler (jf. kat. 14, 30, 32, 48 og 64) og broderen Max var en betydelig kunstsamler og Edvard Munchs mæcen. Hans morfader, maleren Christian Peter Wilhelm Stolle, gav ham den første tegneundervisning, inden Hermann Linde studerede kunst i Dresden og Weimar.

Maleriet ”Lübecker Stadtgarten” viser haven og bagsiden af hans fødehjem i Johannisstrasse, i dag Dr. Julius-Leber-Strasse 64. Her drev faderen sit fotoatelier indtil maleriets tilblivelses år. Linde malede det i 1891, da han mellem sine rejser til Sicilien, Egypten og Tunesien (1890) og sit ophold i Indien (1892–1895) var vendt tilbage til sin fødeby. Følgelig viser han det hjemlige miljø i idyllisk afsondrethed. Typisk for Lübecks indre by strækker den smalle grund sig langt i dybden, hvor man finder en overraskende stor have. Yppige blomsterbede, velplejede græsplæner og et springvand står i kontrast til husrækkens gamle og skæve gavle og tage. Hunden i forgrunden og pigen til højre, der fodrer duer, giver scenen et næsten fortællende præg.

Alexander Bastek