1901 | Olie på lærred, 123 x 93,5 cm

Det klassiske familiebillede som et portræt af de enkelte familiemedlemmer bliver omkring år 1900 i vid udstrækning varetaget af fotografiet. Maleriet koncentrerer sig om de ting, det er bedst til, for eksempel at give en karakteristik af de personer, som afbildes. I den forstand skabte Linde-Walther et indtryksfuldt karakterstudie af en lille pige i legeværelset, som det hedder i billedtitlen. Faktisk er det blot et hjørne mellem spisestue og salon, som barnet har fået til at lege i. Et belæg for at barnets leg nu er en fast integreret bestanddel af familielivet. Alligevel bærer barnet i LindeWalthers billede præg af en vis usikkerhed, nærmest tristhed. Det står alene og er ikke helt fortroligt med den situation at blive iagttaget og portrætteret. Det poserer altså ikke i en portrætsituation, men er indfanget i et helt urepræsentativt moment.

Linde-Walther har sandsynligvis malet billedet i Berlin i påsken 1901. Den portrætterede er Else Gensel, datter af kunsthistorikeren Walther Gensel (1870–1910), som maleren var blevet venner med i Paris i 1898. I 1901 mødtes de igen i Berlin, og Linde-Walther bad Gensel om lov til at male dennes datter. Den dengang fireårige Else mindedes senere, at hun ”af Linde fik lov til at trykke på tuberne […] og fik en påskehare, når [hun] holdt op.” Portrættet af hendes lillesøster på to et halvt, der legede på gulvet foran hende, skal senere være blevet ”kradset væk” af maleren.

Alexander Bastek