Christian Rohlfs: Waldinneres

Inde i skoven

1895 | Olie på pap, 24,6 x 32,3 cm

Christian Rohlfs besøgte malerskolen i Weimar, der blev et yndet uddannelsested for mange slesvig-holstenske kunstnere. Rohlfs oeuvre udviser helt forskellige stilretninger. I weimarårene fulgte han det maleri af enkle naturscener, som blev praktiseret på malerskolen. Det foreliggende lille maleri viser den forandring i retning af det moderne, som foregik omkring 1890. Kunsthistorikeren Emil Heilbut (1861–1921) havde i Weimar holdt forelæsning om impressionismen og i den forbindelse præsenteret originalmalerier af Claude Monet. Omgående lysnede mange studerende deres palet og begyndte at fastholde naturen med løsere penselstrøg. Også Rohlfs malede skovmotivet i typisk impressionistisk maner: De stærkt beskårede træer tydeliggør det udsnit- og øjebliksagtige, lyse farveaccenter gengiver lysaccenterne, og blå, gule og grønne toner afbilder en sådan skovscenes farvespil.

Rohlfs blev varigt protegeret af Max Linde, Munchs mæcen, og billedet stammer fra hans samling.

Alexander Bastek