Albert Gottschalk: Udsigt over Stege

Blick auf Stege

1895 | Olie på lærred, 20 x 35,5 cm | Foto: Ole Akhøj

Albert Gottschalk blev født i Stege i 1866. Til trods for at han kun tilbragte sin halve barndom på Møn, var han livet igennem knyttet til egnen. Specielt hovedbyen og købstaden Stege blev et motiv, han vedblev at vende tilbage til. Igen og igen skildrede Gottschalk byen med dens veje, bygninger og provinsielle gadeliv, men han var også optaget af byens placering i forhold til det omgivende landskab med markerne og Noret, hvilket kommer tydeligt til udtryk i billedet her. I flere af sine billeder fandt maleren sin inspiration netop i provinsens oversete og ydmyge randområder, hvor by og land løber sammen. Ofte var Gottschalks billeder beskedne i format og gennemarbejdning, hvilket gjorde, at de forekom ufærdige. Det var den kunstneriske skabelsesproces frem for den eksakte gengivelse af motivet, der var omdrejningspunktet for ham som kunstner.

På billedet ses den store købstadskirke, Sct. Hans Kirke, hvis tårn altid har været et vartegn for byen. I Gottschalks pastose og skitseagtige penselstrøg rager kirketårnet op over byen sammen med sukkerfabrikkens skorsten, hvis sorte røg blander sig med himlens hvide skyer. Tilsammen tegner de to bygninger byen Steges skyline. I kirken, der har spor tilbage til 1200-tallet, og fabrikken, der stammer fra 1880’erne, finder man således bevidstheden om købstadens historiske og moderne industrielle dimension sammenfattet i ét lille billede.

Jacob Helbo Jensen