Landskaber

Landskabsmaleriet er ikke blot en spejling eller gengivelse af et bestemt landskab, en særlig egn eller et pittoresk naturudsnit. Det er også et resultat af kunstnerens fortolkninger formet af tidens gældende idéer og verdensbillede.

Landskabsmaleriet kan spores tilbage til antikken, men først i starten af 1800-tallet udfolder genren sit fulde potentiale og vinder stor popularitet i både dansk og europæisk kontekst. I perioden sås en ny følsomhed og mangfoldighed i landskabsskildringerne, som fik stor betydning som kulturelle udtryk og som bærere af symbolsk indhold, ofte med nationale undertoner. Således dyrkede man i særdeleshed, både i Danmark og Tyskland, den hjemlige natur.

I anden halvdel af 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet gik udviklingen fra den naturalistiske og topografiske landskabsopfattelse mod nye impressionistiske og ekspressionistiske eksperimenterende former. Denne udstillings landskaber hidrører denne senere periode, og flere af værkerne peger, på én og samme tid, lige så meget frem mod abstraktion som tilbage mod figuration og efterligning af natur.

Den purunge Olaf Rudes maleri fra Skejten bærer stadig præg af naturalismen, men idet han vendte tilbage til motivet igen og igen, kan man via dét (se motivet i sal opleve, hvordan han gennem uddannelse og rejser ændrede sin kunstneriske bevidsthed og bevægede sig mod nye formeksperimenter. Også Max Slevogt, der var en af Tysklands førende impressionister, vedblev at gengive det samme landskab. Fra området omkring Pfalz kendes mange af hans værker skildret i forskellige dags- og årstidsstemninger – et greb der førte tilbage til impressionisten Claude Monets (1840-1926) princip med at male serier.

De modernistiske malere Harald Giersing og Max Pechstein repræsenterer den dualistiske balancegang mellem abstraktion og natur. Således begiver de sig begge ud i naturen, hvor de på ”umoderne” vis maler motiverne ude i fri luft, mens de omsætter synsindtrykkene fra henholdsvis Sorø og Nidden til moderne naturfortolkninger i et eksperimenterende ekspressivt formsprog.