By og land

By- og landlivet er temaet i flere af de udstillede værker, som blev til i en periode med store politiske og sociale omvæltninger. Urbanisering og industrialisering fik stor indflydelse på den kreative udfoldelse, og kunstnerne dyrkede billeder af byens liv og topografi. I starten gennem prospekter eller byportrætter, der tilstræbte visuel lighed med det sete, senere i overensstemmelse med modernismens krav om ny- og omskabelse af motivet, farverne og formerne i et malerisk sprog, der visuelt og stemningsmæssigt kunne omsætte oplevelsen af det moderne byliv til lærredet.

Samtidig dyrkede man motiver, der tematiserede livet og arbejdet på landet samt det opdyrkede landskab. Disse skal ikke blot ses som et udtryk for landlig idyl, tryghed og nostalgi isoleret fra den udvikling, der prægede det omgivende samfund. Tværtimod relaterer skildringerne af de arbejdende mennesker og deres samhørighed med miljøet på landet lige så meget til de store samfundsmæssige og politiske omvæltninger, der fandt sted i perioden.

I byportrættet Die Hartengrube fra Lübeck indfanger Heinrich E. Linde-Walther med et fotografisk blik øjebliksstemningen i en typisk gadescene fra det gamle Lübeck med de karakteristiske gavlfacader og røde tegltage. I løbet af blot 15 år skulle denne fremstilling af byen komme til at virke en smule altmodisch i forhold til Ernst Ludwig Kirchners og Jais Nielsens modernistiske fortolkninger af det hektiske liv i den moderne by, præget af teknologiske landvindinger og fart, i et malerisk sprog der eksperimenterer med formen og farven. I L. A. Rings og Anna Anchers usentimentale skildringer af hverdagslivet hos landbefolkning og arbejdere finder man derimod et oprigtigt solidarisk engagement og enhumanistisk værdighed, der viser respekt for de livsvilkår og arbejdsforhold som store dele af befolkningen i samme periode måtte leve under.