Netværk, forskning, formidling
MusBelt projektet forbereder etableringen af et dansk-tysk museumsforbund. MusBelt fungerer som et brobygningsprojekt, som lægger fundamentet for videre grænseoverskridende samarbejder.
Med MusBelt etableres et nyt, vidt forgrenet netværk, som forbinder aktører. Efter 2015 tilstræbes en udvidelse af netværket til den udvidede region.
MusBelt forbinder museer og andre forskningsinstitutioner på tværs af grænsen. Etableringen af det langtidsholdbare åbne netværk giver Regionen substans, forøger dens attraktivitet og formidler dermed aktivt selve regionen.

Regional forankring i en grænseoverskridende region
Netværkets medlemmer repræsenterer ikke kun regionens kulturarv og de seværdigheder, der gør regionen attraktiv (projektpartnerne havde 381.660 besøgende i 2012).  Medlemmerne formidler og udforsker også disse værdier i regional, national og international sammenhæng – netværkets medlemmer bidrager dermed aktivt til dannelsen af den regionale identitet. Museerne er således både attraktioner og aktører i regionen.
MusBelt netværket understøtter etablering af en effektiv infrastruktur for grænseoverskridende forsknings- og formidlingssamarbejder på kulturarvsområdet.
Projektets mål er at etablere et stabilt grundlag for et grænseoverskridende museumsforbund, som skal danne en stabil institutionalisering af det nye netværk.

Baggrund
De mangfoldige fællesskaber og differencer i Femern Bælt regionens dansk-tyske kulturhistorie er udgangspunktet for projektet. I formidlingen af denne historie er museer stærke aktører og attraktive publikumsmagneter. Med deres gode forankring i den regionale befolkning bidrager de til skabelsen af regional identitet.

MusBelt projektets kernepunkter:
– Grænseoverskridende netværk for museumssamarbejde og forskning
– Opbygning af en fastforankret organisationsstruktur for netværket

Fælles tværnationale temaer
Inden for rammerne af projektet MusBelt blev der formuleret tre emner, som kunne danne fundamentet for museers og forskningsinstitutioners fremtidige tværnationale projekter:
– Spændingsfelt mellem provins og metropol
– Dansk og tysk kultur sammen og hver for sig i regionen
– Bevidsthed om et fælles Europa

Tidsperiode
Projektet løber i tidsrummet fra 1. januar til 31. december 2014.

 

 

NORDMUS c/o Museum Lolland-Falster
Frisegade 40
4800 Nykøbing F
Danmark
Tel.: +45 52 51 31 92
E-Mail: nordmus@museumlollandfalster.dk