Nyhedsbrev – December 2014

Indhold

  1. MusBelt mødtes til årets afsluttende møde i Oldenburger Wallmuseum
  2. Grundstenen er lagt til det videre dansk-tyske museumssamarbejde
  3. Forlængelse af projektet

 

MusBelt mødtes til årets afsluttende møde i Oldenburger Wallmuseum

Den 3. december mødtes i Oldenburg ti repræsentanter fra danske og tyske museer for at drøfte den videre udvikling af deres grænseoverskridende samarbejde. De hidtidige resultater af projektet MusBelt blev analyseret, og et nyt projektudkast blev præsenteret.

 

Grundstenen er lagt til det videre dansk-tyske museumssamarbejde

MusBelt startede i begyndelsen af 2014 og indledte en proces med det mål, at museerne på begge sider af grænsen skulle lære hinanden bedre at kende og intensivere deres samarbejde. I august mødtes 40 repræsentanter fra 23 danske og tyske institutioner til en workshop i Lübeck og drøftede muligheder for at nå målet.

Resultatet af denne proces er nu et projektudkast for oprettelsen af et regionalt dansk-tysk museumsforbund, som på lang sigt skal stabilisere det grænseoverskridende samarbejde. Den regionale geografi i det nye projekt omfatter ikke kun den hidtidige Femernbælt-region, men også hele den nordlige del af Slesvig-Holsten og Region Syddanmark.

Samarbejdet prioriterer gennemførelsen af fælles grænseoverskridende museumsprojekter og grænseoverskridende kommunikation og markedsføring såvel som grænseoverskridende forskning og samarbejde med universiteterne. Det tilstræbes, at realisere dette nye projekt inden for rammerne af Interreg-5a-programmet, og tidplanen fastlægger, at projektet indleveres i februar 2015, og arbejdet påbegyndes i efteråret 2015.

 

Forlængelse af projektet MusBelt

I december fik MusBelt tilsagn om forlængelse af projektet frem til den 31. marts 2015. Tiden skal bruges til at finde partnere til følgeprojektet, for at mødes og aftale organisationen og for at udvikle projektansøgningen i fællesskab med de nye partnere. Interreg-tilskuddet for forlængelsesperioden er 15.000 €.