Formål

KursKultur 2.0 har som overordnet mål at fremme borgernes interkulturelle forståelse med henblik på dansk og tysk levevis, kultur og sprog. Møder mellem borgerne, gentagne møder med nabolandets kultur og sprog og kendskab til den fælles kulturarv skal bidrage til, at borgerne bliver bevidste om og kan udnytte fordelene ved at bo i en grænseregion. Midlerne til at nå målet er motivation, kompetenceudvikling og stærke netværk. På det konkrete plan handler kompetenceudvikling om rådgivning, om bedre sprogkompetencer, om kendskab til strukturer og potentielle samarbejdspartnere, viden om levevis og kultur i nabolandet. I projektet vil der blive arbejdet med denne kompetenceudvikling på mange måder: I AP 5 gennem et formidlingsforløb for kulturformidlere. Kompetenceudvikling handler ikke blot om konkrete redskaber og viden men også om indstilling. Vi skal have lyst til samarbejdet og udvise den nødvendige åbenhed og respekt over for samarbejdspartnerne. KursKultur 2.0 er derfor på mange måder også et dannelsesprojekt, hvilket ligger i tråd med det specifikke mål om at fremme interkulturel forståelse.. Netværkene skal hele tiden plejes, og i KursKultur 2.0 skal der investeres ressourcer i at udvide netværkene til at omfatte nye partnere og netværkspartnere. 

https://www.kurskultur.dk/kurskultur/

 

NORDMUS c/o Museum Lolland-Falster
Frisegade 40
4800 Nykøbing F
Danmark
Tel.: +45 52 51 31 92
E-Mail: nordmus@museumlollandfalster.dk