Beskrivelse

KursKultur 2.0 vil fremme kultur- og sprogforståelsen i den dansk-tyske region via mellemfolkelige mikroprojekter, initiativer til at øge interessen for og kendskabet til nabosprogene dansk og tysk samt aktiviteter, der skal synliggøre den fælles dansk-tyske kulturarv. Med et fokus på børn, unge og børnefamilier vil projektet derudover fremhæve de særlige muligheder, der er forbundet med at bo i et grænseland. Blandt andet er følgende mål og aktiviteter centrale i KursKultur 2.0: – Fremme den regionale sammenhængskraft gennem støtte til mellemfolkelige møder og projekter. Kulturmøder via projekter og andre aktiviteter vil bidrage til en øget bevidsthed om de særlige muligheder man har som borger i en grænseregion. Øge viden blandt regionens borgere om den fælles kultur og historie. Dette vil give borgerne en bedre forståelse for grænselandets historie og unikhed. I alle mål og aktiviteter sætter KursKultur 2.0 fokus på den tætte sammenhæng og vekselvirkning mellem sprog- og kulturforståelsen som nødvendige kompetencer i en dynamisk grænseregion. 

NORDMUS c/o Museum Lolland-Falster
Frisegade 40
4800 Nykøbing F
Danmark
Tel.: +45 52 51 31 92
E-Mail: nordmus@museumlollandfalster.dk