Forbundets projekter

Efter stiftelsen af museumsforbundet offentliggøres her såvel tidligere som aktuelle og fremtidige projekter.

Tidligere projekter: