Forretningsudvalg 

Direktørerne for Museum Vestsjælland, Museum Lolland-Falster og Oldenburg Wallmuseum udgør 2019-2021 et beslutningsdygtigt forretningsudvalg for Nordmus forbundet. Sekretariatet drives af Museum Lolland-Falster i forlængelse af sekretariatet for Nordmus Interreg projektet 2015-2018 

Sekretariat 

Sekretariatet kommunikerer med medlemmerne via e-mail og web-site. På Nordmus web-site www.nordmus.eu oprettes en intern informationsplatform for forbundets medlemmer.  

Forretningsudvalget mødes mindst to gange om året. Den ene gang i forbindelse med Nordmus årlige museumsforbundskonference årsmødetForretningsudvalget tager stilling til budget, valg af koordinator, placering af sekretariat og til hvor de næste møder holdes.   

Den løbende koordination varetages i udgangspunktet af sekretariatet, men med medlemsinddragelse i forbindelse med planlægning og afholdelse af årsmødet. Koordinatorrollen tages op som fast punkt på forretningsudvalgets forårsmøde.  

 

NORDMUS årsmøde – Konference 

Årsmødet afholdes over indtil tre dage. Første dag afholdes det organisatoriske årsmøde for alle medlemmer.  Den anden dag reserveres til en temakonference og den sidste dag kan bruges til studietur/erfaringsudveksling/ekskursion. Det kommende års emne skal præsenteres og besluttes året forud og efterfølgende konfirmeres på forretningsudvalgets forårsmøde.  

Dagsordenen for den formelle del af årsmødet skal indeholde følgende punkter 

  • Korte meddelelser fra medlemmer.  Helst skriftligt lagt op på den interne kommunikationsplatform på Nordmus web-site en uge før mødet. 
  • Korte sammenfatninger fra forudgående møder – kommentarer og korrektioner 
  • Nye medlemmer – velkomst & præsentation  
  • Web-site PR & kommunikation 
  • Forslag til arbejdsplan – Årsprogram for det kommende år 
  • Informationer fra Sekretariatet om organisation, finansiering og budget 
  • Præsentation af næste års mødested, tidspunkt og emne 

Forretningsudvalg  

Ulla Schaltz Museum Lolland-Falster   https://www.museumlollandfalster.dk 
Eskil V. Olsen, Museum Vestsjælland  https://www.vestmuseum.dk/ 
Stephan Meinhardt, Oldenburger Wallmuseum https://www.oldenburger-wallmuseum.de/ 

 

NORDMUS c/o Museum Lolland-Falster
Frisegade 40
4800 Nykøbing F
Danmark
Tel.: +45 52 51 31 92
E-Mail: nordmus@museumlollandfalster.dk