Vision og mål

Nordmus er et netværk mellem museer og kulturarvsinstitutioner i Danmark og Tyskland, der arbejder med dansk og tysk kulturarv, kulturhistorie og kunsthistorie.  

Nordmus formål er at styrke samarbejdet mellem eksisterende institutioner, så museerne og kulturarvsinstitutionerne i Nordmus kan påtage sig fælles projekter til fælles bedste. 

NORDMUS arbejder for:

  • Initiering og koordinering af dansk-tyske museumsprojekter 
  • Fremme af gunstige rammebetingelser for videns- og erfaringsdeling på museumsområdet på tværs af grænser gennem formidling af informationer og kontakter 
  • Fremme af PR, markedsføring og kulturturisme på museumsområdet på tværs af Østersøen 
  • Information om museumsrelevante temaer på tværs af Østersøen samt rådgivning af såvel medlemmer som kommuner, kulturadministrationer, foreninger og politikere 
  • Formidling af sprog- og kulturkompetencer på museumsområdet 

NORDMUS c/o Museum Lolland-Falster
Frisegade 40
4800 Nykøbing F
Danmark
Tel.: +45 52 51 31 92
E-Mail: nordmus@museumlollandfalster.dk