1920 – Folkeafstemningerne

Hvad kan du forvente af dette kursus?
Kurset omhandler folkeafstemningerne i Slesvig den 10. februar og den 14. marts 1920. På baggrund af disse blev den nuværende dansk-tyske grænse etableret. Samtidig opstod der to mindretal – et dansk i Sydslesvig og et tysk i Nordslesvig.

Folkeafstemningerne var i de efterfølgende årtier ikke helt uproblematiske. Alligevel opstod der på grund af folkeafstemningerne en stabil grænse, som var varet helt frem til i dag, og som blev forudsætningen for et venskabeligt naboforhold mellem Danmark og Tyskland. Kurset beskæftiger sig derfor med de begivenheder, som har haft en afgørende betydning for det tysk-danske grænseland, og som langt hen ad vejen også har haft stor betydning for nutiden.

Hvad kan du lære på dette kursus?
Kurset henvender sig til alle, som interesserer sig for Slesvig-Holstens historie i spændingsfeltet mellem de nationale bevægelser. I det 19. århundrede opstod sådanne spændinger på grund af en stigende national bevidsthed i forbindelse med liberale krav om repræsentative statsforfatninger. Denne baggrund og det 19. århundredes konflikter gennemgås i det første kapitel.

Først i begyndelsen af det 20. århundrede opstod ideen om folkets selvbestemmelse, og som et resultat af fredsforhandlingerne i Versailles i forbindelse med afslutningen af Første Verdenskrig blev det i 1920 vedtaget at gennemføre en folkeafstemning i to zoner med det formål at etablere en ny grænse som en territorial løsning for delingen af Slesvig.

Kurset beskriver vejen frem mod beslutningen og selve grænsedragningen. Det beskriver de løsninger, som i de efterfølgende årtier ikke var helt uproblematiske. Deltagerne vil komme til at arbejde med et alsidigt materiale og med forskellige typer af opgaver. Eksempelvis bliver følgende spørgsmål gennemgået: Hvordan var reglerne for selve folkeafstemningen? Hvorledes blev propagandaen udformet på begge sider? Hvad var resultatet og hvordan blev det opfattet?

Registrer nu! 

NORDMUS c/o Museum Lolland-Falster
Frisegade 40
4800 Nykøbing F
Danmark
Tel.: +45 52 51 31 92
E-Mail: nordmus@museumlollandfalster.dk